Moties ingediend bij het notaoverleg over passend onderwijs

Plenaire vergadering 5 juli 2018