Moties ingediend bij het debat over stukken met betrekking tot de dividendbelasting

Plenaire vergadering 25 april 2018

Motie van het lid Klaver c.s. over afkeuren van de handelswijze van de minister-president

Besluit: Verworpen. (Hoofdelijk 67-76)

34700-59
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 7 anderen

Motie van het lid Baudet over niet doorvoeren van de afschaffing van de dividendbelasting

Besluit: Verworpen. (Hoofdelijk 67-76)

34700-60
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD
Naar boven