Moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

Plenaire vergadering 26 april 2018

Motie van het lid Voortman c.s. over intrekken van het voorstel loondispensatie

Besluit: Verworpen.

34352-101
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 6 anderen

Motie van de leden Raemakers en Nijkerken-de Haan over praktijktafels met betrokkenen

Besluit: Aangenomen.

34352-103
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Peters over extra’s boven het maandinkomen niet verrekenen met de uitkering

Besluit: Aangenomen.

34352-104
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Bruins over een werkwijze voor mensen die werken met loondispensatie

Besluit: Aangenomen.

34352-105
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Brenk c.s. over terugdringen van bureaucratie bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking

Besluit: Verworpen.

34352-106
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 3 anderen

Motie van de leden Bruins en Raemakers over betrekken van mensen met een medische urenbeperking en fulltimers met een beperkte loonwaarde

Besluit: Aangenomen.

34352-107
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer over alternatieven in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

34352-108
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het wetsvoorstel in lijn met internationale verdragen en het advies College voor de Rechten van de Mens (t.v.v. 34352-102)

Besluit: Verworpen.

34352-110
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 3 anderen