Moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

Plenaire vergadering 26 april 2018