Stemmingen in verband met: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

Plenaire vergadering 13 maart 2018