Stemmingen in verband met: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

Plenaire vergadering 13 maart 2018

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Besluit: Aangenomen.

34851
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 3 anderen

Amendement van het lid Buitenweg over een voordracht van de Tweede Kamer voor de AP

Besluit: Verworpen.

34851-10
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Buitenweg over het maximeren van de journalistieke exceptie

Besluit: Verworpen.

34851-11
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Buitenweg over transparantie van medewerking aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Besluit: Verworpen.

34851-12
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Van Dam c.s. over drie collegeleden van de AP

Besluit: Aangenomen.

34851-14
Indiener C.J.L. van Dam
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Buitenweg over het verlagen van de leeftijdsgrens voor toestemming

Besluit: Verworpen.

34851-13
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Van der Staaij over de wettelijke plicht tot het in aanmerking nemen van de behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Besluit: Aangenomen.

34851-15
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP

Amendement van de leden van Nispen en Leijten over het vervallen van de uitzondering voor financiƫle ondernemingen

Besluit: Verworpen.

34851-16
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere