Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

Plenaire vergadering 6 maart 2018

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Arissen over niet langer toestaan van levend koken van kreeften en krabben (t.v.v. 28286-875)

Besluit: Verworpen.

28286-967
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere