Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Plenaire vergadering 21 februari 2018

Nader gewijzigde motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg over het toekomstperspectief voor jongeren (t.v.v. 34775-XV-92)

Besluit: Aangenomen.

34775-XV-93
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere
Naar boven