Moties ingediend bij het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij!

Plenaire vergadering 30 januari 2018

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over de vijf punten van het Manifest Schuldvrij!

Besluit: Aangenomen.

24515-413
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Jasper van Dijk over boeteregimes van de overheid

Besluit: Verworpen.

24515-414
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over blokkeren van het schuldhulpverleningstraject

Besluit: Verworpen.

24515-415
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Brenk c.s. over indammen van buitensporige rentes

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24515-416
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Brenk over rentetarieven voor sociale kredietverlening

Besluit: Verworpen.

24515-417
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Nijboer c.s. over een verbod op winst van incassobureaus

Besluit: Verworpen.

24515-418
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor drinkwater en wifi

Besluit: Verworpen.

24515-419
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen