Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Plenaire vergadering 12 december 2017

Motie van het lid Westerveld over de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties

Besluit: Verworpen.

34775-XVI-32
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar

Besluit: Aangenomen.

34775-XVI-33
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Westerveld en Kooiman over altijd loon- en prijsbijstelling uitkeren

Besluit: Verworpen.

34775-XVI-34
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld over de rechten van vluchtelingenkinderen

Besluit: Verworpen.

34775-XVI-35
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34775-XVI-36
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Kooiman en Westerveld over sluitende basistarieven

Besluit: Verworpen.

34775-XVI-38
Indiener C.J.E. Kooiman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kooiman over de topinkomens van bestuurders

Besluit: Aangenomen.

34775-XVI-39
Indiener C.J.E. Kooiman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur

Besluit: Aangenomen.

34775-XVI-40
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

Besluit: Aangenomen.

34775-XVI-41
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu over perverse prikkels in het systeem

Besluit: Verworpen.

34775-XVI-42
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over gezinnen met een migrantenachtergrond

Besluit: Verworpen.

34775-XVI-43
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de best passende vorm van contractering (t.v.v. 34775-XVI-37)

Besluit: Aangenomen.

34775-XVI-52
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen
Naar boven