Wet waardeoverdracht klein pensioen (34 765)

Plenaire vergadering 21 november 2017

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

Besluit: Aangenomen.

34765
Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amendement van het lid Lodders over voorhangbepalingen t.a.v. de communicatie over afkoop/waardeoverdracht

Besluit: Ingetrokken.

34765-9
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD

Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 11 over een harde knip tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen per 1 januari 2018

Besluit: Aangenomen.

34765-13
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Lodders c.s. ter vervanging van 8 over afkoop als terugvaloptie

Besluit: Aangenomen.

34765-17
Indiener W.J.H. Lodders
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen