Moties ingediend bij het VSO Onderwijsachterstandenbeleid

Plenaire vergadering 26 september 2017

Motie van het lid Kwint c.s. over opschorten van de bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid

Besluit: Verworpen.

27020-74
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Kuzu over uitvoeren van alle no-regretmaatregelen uit het ibo

Besluit: Verworpen.

27020-75
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Westerveld c.s. over niet bij voorbaat bezuinigen op het onderwijsachterstandenbeleid

Besluit: Verworpen.

27020-76
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over scholen compenseren voor de leegloop van de gewichtenregeling

Besluit: Verworpen.

27020-77
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen