De lijst van controversiële onderwerpen (34 707, nr. 9)