Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Plenaire vergadering 6 juli 2017