Moties ingediend bij het debat over Mijnbouw

Plenaire vergadering 21 februari 2017

Motie van het lid Van Tongeren over voorrang geven aan duurzame toepassingen bij het gebruik van de ondergrond

Besluit: Aangenomen.

32849-102
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van Tongeren en Agnes Mulder over geen onomkeerbare beslissingen over afvalwaterinjectie in lege gas- of olievelden

Besluit: Aangenomen.

32849-103
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Agnes Mulder en Van Tongeren over een pilot zuivering afvalwater als voorwaarde voor vergunningverlening aan de NAM

Besluit: Verworpen.

32849-104
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Agnes Mulder en Smaling over inzet van tiltmeters bij de nulmeting voor de gaswinning in Oppenhuizen

Besluit: Aangenomen.

32849-105
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over een generaal pardon voor alle bestaande schadegevallen in Groningen

Besluit: Verworpen.

32849-107
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over het ontwikkelen van scenario's voor de gaswinning vanuit het voorzorgsbeginsel

Besluit: Verworpen.

32849-108
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over het staken van de gesprekken met Shell en ExxonMobil

Besluit: Verworpen.

32849-109
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Jan Vos c.s. over het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers

Besluit: Aangenomen.

32849-110
Indiener J.C. (Jan) Vos
Kamerlid, PvdA
+ 11 anderen

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over het winningsbesluit voor vijf jaar intrekken (t.v.v. 32849-106)

Besluit: Verworpen.

32849-111
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD