Moties ingediend bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Plenaire vergadering 14 februari 2017