Moties ingediend bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Plenaire vergadering 14 februari 2017

Motie van het lid Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland

Besluit: Aangenomen.

34588-53
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Motie van het lid Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB

Besluit: Verworpen.

34588-54
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Motie van het lid Recourt over evaluatie van de bewaartermijn

Besluit: Aangenomen.

34588-56
Indiener J. Recourt
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Schouten over extra middelen voor de CTIVD

Besluit: Aangenomen.

34588-57
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Schouten over risico's bij uitwisseling van data met buitenlandse diensten

Besluit: Aangenomen.

34588-58
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle

Besluit: Aangenomen.

34588-59
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigde motie van het lid Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden (t.v.v. 34588-55)

Besluit: Aangenomen.

34588-66
Indiener J. Recourt
Kamerlid, PvdA