Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien".

Plenaire vergadering 14 februari 2017