Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet