Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot ‘Vrijwilligers zijn kampioenen’

Plenaire vergadering 31 januari 2017