Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) (34 468)

Plenaire vergadering 20 december 2016

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Besluit: Aangenomen.

34468
Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 11 over meer invloed voor de algemene ledenvergadering

Besluit: Aangenomen.

34468-17
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Kamerlid, PvdA