Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (34 397)

Plenaire vergadering 13 december 2016

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Besluit: Verworpen (hoofdelijk 69-71)

34397
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht

Besluit: Ingetrokken.

34397-10
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden

Besluit: Verworpen.

34397-12
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden

Besluit: Verworpen.

34397-13
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed

Besluit: Ingetrokken.

34397-15
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD

Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd

Besluit: Aangenomen.

34397-20
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Besluit: Verworpen.

34397-26
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van het lid Hoogland ter vervanging van nr. 11 over een verzwaarde regeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed

Besluit: Ingetrokken.

34397-27
Indiener D. Hoogland
Kamerlid, PvdA