Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Motie van het lid Merkies over actuelere cijfers over de vermogensongelijkheid

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34550-35
Indiener A.Z. Merkies
Kamerlid, SP

Motie van het lid Tony van Dijck over zo snel mogelijk verlaten van de eurozone

Besluit: Verworpen.

34550-36
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Tony van Dijck en Wilders over de rentemeevaller inzetten voor tijdelijke verhoging AOW

Besluit: Verworpen.

34550-37
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Koolmees en Nijboer over voorkomen dat banken too big to fail worden

Besluit: Aangenomen.

34550-38
Indiener W. Koolmees
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Schouten c.s. over een brede analyse van de effecten van langjarige lage rentestanden

Besluit: Aangenomen.

34550-39
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Schouten en Dijkgraaf over de belofte gestand doen dat alle inkomensgroepen er in 2017 in koopkracht op vooruitgaan

Besluit: Verworpen.

34550-40
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Schouten en Nijboer over de toegang tot financiering van coöperaties met een maatschappelijk doel

Besluit: Aangenomen.

34550-41
Indiener C.J. Schouten
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Grashoff over de aanbevelingen van de Rekenkamer over het beter inzichtelijk maken van de effecten van maatregelen

Besluit: Verworpen.

34550-42
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Grashoff en Groot over voorkomen van doorsluisvennootschappen

Besluit: Aangenomen.

34550-43
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere