Stemming over: motie ingediend bij de Comptabiliteitswet 2016

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal

Besluit: Aangenomen.

34426-19
Indiener J.G.P. Vermue
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen