Stemmingen in verband met: Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

Plenaire vergadering 11 oktober 2016

Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

Besluit: Aangenomen.

34426
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

Amendement van het lid Vermue over meerjarig amenderen

Besluit: Aangenomen.

34426-12
Indiener J.G.P. Vermue
Kamerlid, PvdA

Amendement van het lid Aukje de Vries over het schrappen van de internationale werkzaamheden van de rekenkamer

Besluit: Verworpen.

34426-16
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Aukje de Vries over niet uitbreiden van de onderzoeksbevoegdheid van de rekenkamer

Besluit: Verworpen.

34426-18
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD

Gewijzigd amendement van de leden Aukje de Vries en Vermue ter vervanging van nr. 11 over verankering van Prinsjesdag

Besluit: Aangenomen.

34426-20
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van de leden Koolmees en Merkies ter vervanging van nr. 10 over een niet negatief bedrag bij het begrotingsartikel "nog onverdeeld"

Besluit: Ingetrokken.

34426-21
Indiener W. Koolmees
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Vermue en Koolmees ter vervanging van nr. 15 over onderzoek bij staatsdeelnemingen

Besluit: Aangenomen.

34426-22
Indiener J.G.P. Vermue
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een apart begrotingshoofdstuk voor de Raad voor de Rechtspraak

Besluit: Verworpen.

34426-23
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Ronnes ter vervanging van nr. 13 over informeren bij majeure slotwetmutaties

Besluit: Aangenomen.

34426-24
Indiener H.A.G. Ronnes
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van het lid Aukje de Vries ter vervanging van nr. 25 over onderzoek bij dochter- en kleindochtermaatschappijen

Besluit: Verworpen.

34426-29
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD