Moties ingediend bij het VAO Cultuur

Plenaire vergadering 28 juni 2016

Motie van de leden Van Toorenburg en Monasch over een oplossing voor het Europees Keramisch Werkcentrum

Besluit: Aangenomen.

32820-190
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Toorenburg en Dik-Faber over het Bonnefantenmuseum opnemen in de BIS

Besluit: Verworpen.

32820-191
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold over een onderzoek naar een niet-verzekermodel

Besluit: Aangenomen.

32820-192
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Toorenburg en Dik-Faber over samenwerking tussen het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest

Besluit: Overgenomen.

32820-193
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Monasch en Jasper Van Dijk over samenwerking van zelfstandige kunstenaars bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden

Besluit: Aangenomen.

32820-194
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Monasch en Pechtold over het zelfstandig voortbestaan van postacademische instellingen

Besluit: Aangenomen.

32820-195
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Monasch en Pechtold over steun van alle betrokkenen bij plannen voor fusies

Besluit: Overgenomen.

32820-196
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Monasch over geografische spreiding van de activiteiten van Cinekid

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32820-197
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Monasch en Hoogland over een nieuw, ambitieus cultureel instituut op Rotterdam-Zuid

Besluit: Aangenomen.

32820-198
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Dik-Faber en Van Toorenburg over de subsidie voor Huis Doorn

Besluit: Verworpen.

32820-199
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Dik-Faber en Van Toorenburg over een betere verdeling van de culturele budgetten over de Randstad en regio's

Besluit: Aangenomen.

32820-200
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Dik-Faber over geen fusie tussen de Rijksakademie en De Ateliers

Besluit: Verworpen.

32820-201
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Pechtold en Monasch over de ondersteuning van productiehuizen

Besluit: Aangenomen.

32820-202
Indiener A. Pechtold
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Pechtold en Monasch over de financiƫle positie van het Letterkundig Museum

Besluit: Aangenomen.

32820-203
Indiener A. Pechtold
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Veen over het Rijksmuseum

Besluit: Verworpen.

32820-204
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Van Veen en Monasch over voorwaarden voor de toekenning van subsidies in de BIS

Besluit: Aangenomen.

32820-205
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Jasper Van Dijk en Pechtold over het structureel 10 miljoen euro extra investeren in cultuur in de periode 2017-2020

Besluit: Verworpen.

32820-206
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Jasper Van Dijk over herziening van het subsidiestelsel in de periode na 2017-2020

Besluit: Verworpen.

32820-207
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP