Moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

Plenaire vergadering 22 maart 2016