Moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

Plenaire vergadering 22 maart 2016

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels

Besluit: Aangenomen.

34329-14
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over uitbreiding van de Gids Proportionaliteit

Besluit: Aangenomen.

34329-15
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken

Besluit: Aangenomen.

34329-16
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten

Besluit: Aangenomen.

34329-17
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van het lid Bruins c.s. over monitoren van de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Besluit: Aangenomen.

34329-18
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Bruins c.s. over publiek-private samenwerking tussen de overheid en meerdere mkb-bedrijven

Besluit: Verworpen.

34329-19
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Bruins en Gesthuizen over onafhankelijk toezicht bij aanbestedingen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34329-20
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Verhoeven c.s. over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten

Besluit: Aangenomen.

34329-21
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 6 anderen

Motie van het lid Verhoeven over 5% van alle inkopen besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen

Besluit: Verworpen.

34329-22
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Motie van het lid Ziengs c.s. over ruimte bieden voor het testlab

Besluit: Aangenomen.

34329-23
Indiener E. Ziengs
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen