Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Plenaire vergadering 16 februari 2016

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Besluit: Aangenomen.

34098
Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Amendement van het lid Visser dat beoogt het politieke primaat over de luchthaven Schiphol expliciet in de Wet luchtvaart op te nemen

Besluit: Aangenomen.

34098-7
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD

Amendement van de leden Visser en Smaling ter vervanging van nr. 8 dat een specifieke evaluatiebepaling introduceert met betrekking tot de Omgevingsraad Schiphol

Besluit: Aangenomen.

34098-15
Indiener B. Visser
Kamerlid, VVD
+ 1 andere
Naar boven