Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2016

Plenaire vergadering 3 december 2015