Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Plenaire vergadering 17 november 2015

Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. (t.v.v. 34300-VIII, nr. 52 ) over groen onderwijs onderbrengen bij OCW

Besluit: Aangenomen.

34300-VIII-91
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 4 anderen