Moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Motie van het lid Van Helvert over in- en uitchecken bij overstappen naar een andere vervoerder

Besluit: Aangenomen.

34042-15
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Van Helvert over een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaarten

Besluit: Verworpen.

34042-16
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA

Motie van de leden De Boer en Dik-Faber over de visie van de regering op de ov-betaalmarkt

Besluit: Aangenomen.

34042-17
Indiener B.G. de Boer
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid De Boer over het betrekken van nieuwe aanbieders bij het spelregelkader

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

34042-18
Indiener B.G. de Boer
Kamerlid, VVD