Motie ingediend bij VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer

Plenaire vergadering 16 december 2014

Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers

Besluit: Verworpen.

33436-40
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP