Moties ingediend bij het debat over het negatief oordeel van de NVAO over 26 studies in de geesteswetenschappen