Moties ingediend bij het VAO Referentieniveaus taal en rekenen

Plenaire vergadering 3 juli 2014

Motie van het lid Van Meenen over de referentieniveaus 2S en 3S verwerken in het onderwijs van vmbo-t en havo/vwo

Besluit: Verworpen.

31332-29
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen over het toetsen van de referentieniveaus rekenen voor havo/vwo

Besluit: Verworpen.

31332-30
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Rog c.s. over alles in het werk stellen om het rekenonderwijs in alle sectoren te verbeteren

Besluit: Verworpen.

31332-31
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bisschop en Rog over verkennen van mogelijkheden om de rekentoets af te nemen aan het eind van de onderbouw

Besluit: Verworpen.

31332-32
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Jadnanansing en Straus over de implementatie van de adviezen van de commissie-Bosker

Besluit: Aangenomen.

31332-33
Indiener T.M. Jadnanansing
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Jadnanansing en Straus over de uitwerking van aanbeveling 4 van de commissie-Bosker

Besluit: Aangenomen.

31332-34
Indiener T.M. Jadnanansing
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere