Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Plenaire vergadering 1 juli 2014

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Besluit: Aangenomen.

33509
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement van het lid Bruins Slot waarmee wordt bewerkstelligd dat alleen de optie van gespecificeerde toestemming in het wetsvoorstel wordt opgenomen

Besluit: Aangenomen.

33509-13
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Leijten over wijziging van de artikelen 15a en 15c van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

Besluit: Verworpen.

33509-14
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat de zorgaanbieder de cliënt van bepaalde zaken op de hoogte stelt.

Besluit: Aangenomen.

33509-18
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Bruins Slot c.s. over een voorhangbepaling t.a.v. een amvb die betrekking heeft op de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Besluit: Aangenomen.

33509-28
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 29 waarmee wordt voorkomen dat medische gegevens buiten Nederland worden opgeslagen, verwerkt of ingezien

Besluit: Verworpen.

33509-30
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 19 over het opzeggen van de verzekering door clienten bij een tweede overtreding van de verzekeraar binnen vijf jaar.

Besluit: Verworpen.

33509-31
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA