Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Plenaire vergadering 10 juni 2014

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Besluit: Aangenomen.

33846
Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Amendement van het lid Bergkamp over het overnemen van de functie van de bibliotheek uit het UNESCO-manifest

Besluit: Aangenomen.

33846-10
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het wettelijk vastleggen dat een openbare bibliotheek een ontmoetingsplaats is

Besluit: Verworpen.

33846-18
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van het Lid Bisschop over Nederlandse taal en cultuur

Besluit: Verworpen.

33846-19
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het wettelijk vastleggen van de certificeringsnorm Openbare Bibliotheken.

Besluit: Verworpen.

33846-20
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Monasch en Jasper van Dijk over muziek.

Besluit: Verworpen.

33846-22
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het samvoegen van lidmaatschappen fysieke en digitale bibliotheek.

Besluit: Verworpen.

33846-23
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Monasch en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 14 over het waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.

Besluit: Verworpen.

33846-24
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de Leden Rutte en Keijzer over het vervallen van de onderdelen d en e van artikel 5.

Besluit: Verworpen.

33846-26
Indiener A.C.L. (Arno) Rutte
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van de leden Bisschop en Keijzer over het interbibliothecaire leenverkeer.

Besluit: Verworpen. (72-73)

33846-27
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van het Lid Jasper van Dijk over het regelen van verzorgingsgebieden

Besluit: Verworpen.

33846-28
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Monasch over het versterken van de gezanlijke netwerkverantwoordelijkheid.

Besluit: Verworpen.

33846-30
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Besluit: Aangenomen.

33846-41
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 5 over het waarborgen van een minimumaanbod aan bibliotheken

Besluit: Verworpen.

33846-42
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Besluit: Aangenomen.

33846-43
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 34 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.

Besluit: Aangenomen.

33846-44
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Keijzer en Bergkamp over het verduidelijken van het feit dat deze wet betrekking heeft op een hele bibliotheek en niet op individuele vestigingen.

Besluit: Aangenomen.

33846-45
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 1 andere
Naar boven