Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Plenaire vergadering 1 april 2014

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Besluit: Aangenomen.

33582
Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie
+ 2 anderen

Amendement van het lid Oskam over een kortere evaluatieperiode

Besluit: Verworpen.

33582-9
Indiener P. Oskam
Kamerlid, CDA