Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Plenaire vergadering 17 december 2013

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Besluit: Aangenomen.

33622
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

Amendement van het lid Klever over aanpassing van het openbaarmakingsregime

Besluit: Verworpen.

33622-11
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Verhoeven over het expliciteren van het missie-statement van de ACM.

Besluit: Aangenomen.

33622-12
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 13 over advies van de ACM voorafgaand aan toetsing van een overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging

Besluit: Verworpen.

33622-18
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie