Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Plenaire vergadering 18 september 2008

Motie Aptroot over intrekking van de Wet op de bedrijfsorganisaties

Besluit: Verworpen

31419-14
Indiener Ch.B. Aptroot
Kamerlid, VVD

Motie Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van een schap

Besluit: Verworpen

31419-15
Indiener Ch.B. Aptroot
Kamerlid, VVD