Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

Plenaire vergadering 9 september 2008

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

Besluit: Aangenomen

31278
Indiener C.M.P.S. Eurlings
minister van Verkeer en Waterstaat