Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.169)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 5 oktober 2023

9e vergadering, donderdag 5 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Klimaat en energie; Algemene Financiële Beschouwingen (deel 1); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen (voortzetting); Wet huurbescherming weeskinderen; Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model; Sluiting;

Plenaire verslagen

8e vergadering, woensdag 4 oktober 2023

8e vergadering, woensdag 4 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom; Sluiting;

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 3 oktober 2023

7e vergadering, dinsdag 3 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gezond en veilig werken; Inburgering en integratie; Hoofdrailnetconcessie; Verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval; Voorhangprocedure besluit tot invoering van...

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 28 september 2023

6e vergadering, donderdag 28 september 2023; Opening; Mededelingen; Luchtvaart; Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol; Auto; Maritiem; Uitvoering motie-Beckerman inzake vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang...

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 27 september 2023

5e vergadering, woensdag 27 september 2023; Opening; Mededelingen; Klokkenluiders; Mensenhandel en prostitutie; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Beëdiging van mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 26 september 2023

4e vergadering, dinsdag 26 september 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Afscheid van het lid Vestering (PvdD); Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 21 september 2023

3e vergadering, donderdag 21 september 2023; Opening; Mededelingen; Algemene Politieke Beschouwingen; Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 20 september 2023

2e vergadering, woensdag 20 september 2023; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

1e vergadering, dinsdag 19 september 2023

1e vergadering, dinsdag 19 september 2023; Opening; Aanbieding prinsjesdagstukken door de minister van Financiën; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

109e vergadering, donderdag 14 september 2023

109e vergadering, donderdag 14 september 2023; Opening; Mededelingen; Toekomst van de ouderenzorg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

108e vergadering, woensdag 13 september 2023

108e vergadering, woensdag 13 september 2023; Opening; Mededelingen; Comply or explain; Woningbouwopgave en koopsector; Wijziging van de Participatiewet in verband met energiekosten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Participatiewet in verband met energiekosten; Sluiting;

Plenaire verslagen

107e vergadering, dinsdag 12 september 2023

107e vergadering, dinsdag 12 september 2023; Opening; Vragenuur; Beëdiging van mevrouw Y. Bijenhof (VVD); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mestbeleid; Dieren in de veehouderij; Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023; Zoönosen en dierziekten...

Plenaire verslagen

106e vergadering, donderdag 7 september 2023

106e vergadering, donderdag 7 september 2023; Opening; Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023; Burgerinitiatief Bevolkingsonderzoek borstkanker; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

105e vergadering, dinsdag 5 september 2023

105e vergadering, dinsdag 5 september 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Toelating mevrouw A. Haga als lid Europees Parlement en beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Regeling van werkzaamheden; Sluiting;