Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pakket Belastingplan 2024; Beëdiging mevrouw C. van Breugel (D66); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2024; Rapport "Schaduwdansen" over grensoverschrijdend gedrag in de danssector; Aanscherpingen particulier en...

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Mbo (basisvaardigheden / positie en medezeggenschap van studenten); Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs; Europese top van...

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023; Opening; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke ordening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke...

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023; Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023 (algemeen); Telecomraad (informeel) 23-24 oktober 2023 ; Digitaliserende overheid; Begrotingen Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gang van zaken...

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Overige beleidsartikelen; Begroting Binnenlandse Zaken 2024...

Plenaire verslagen

12e vergadering, donderdag 12 oktober 2023

12e vergadering, donderdag 12 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Raad Buitenlandse Zaken; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Begroting...

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 11 oktober 2023

11e vergadering, woensdag 11 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pensioenonderwerpen; Buitenlandse inmenging en beïnvloeding; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024; Herdenking naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 (voortzetting); Mededelingen; Regeling...

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023

10e vergadering, dinsdag 10 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 5 oktober 2023

9e vergadering, donderdag 5 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Klimaat en energie; Algemene Financiële Beschouwingen (deel 1); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen (voortzetting); Wet huurbescherming weeskinderen; Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model; Sluiting;

Plenaire verslagen

8e vergadering, woensdag 4 oktober 2023

8e vergadering, woensdag 4 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom; Sluiting;

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 3 oktober 2023

7e vergadering, dinsdag 3 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gezond en veilig werken; Inburgering en integratie; Hoofdrailnetconcessie; Verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval; Voorhangprocedure besluit tot invoering van...

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 28 september 2023

6e vergadering, donderdag 28 september 2023; Opening; Mededelingen; Luchtvaart; Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol; Auto; Maritiem; Uitvoering motie-Beckerman inzake vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang...

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 27 september 2023

5e vergadering, woensdag 27 september 2023; Opening; Mededelingen; Klokkenluiders; Mensenhandel en prostitutie; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Beëdiging van mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 26 september 2023

4e vergadering, dinsdag 26 september 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Afscheid van het lid Vestering (PvdD); Regeling van werkzaamheden; Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 21 september 2023

3e vergadering, donderdag 21 september 2023; Opening; Mededelingen; Algemene Politieke Beschouwingen; Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;