Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

39e vergadering, woensdag 7 februari 2024

39e vergadering, woensdag 7 februari 2024; Opening; Mededelingen; Entreeopleiding in het praktijkonderwijs; Nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel; Begroting Justitie en Veiligheid 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2024...

Plenaire verslagen

38e vergadering, dinsdag 6 februari 2024

38e vergadering, dinsdag 6 februari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Defensie 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

37e vergadering, donderdag 1 februari 2024

37e vergadering, donderdag 1 februari 2024; Opening; Mededelingen; Politie; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

36e vergadering, woensdag 31 januari 2024

36e vergadering, woensdag 31 januari 2024; Opening; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

35e vergadering, dinsdag 30 januari 2024

35e vergadering, dinsdag 30 januari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

34e vergadering, donderdag 25 januari 2024

34e vergadering, donderdag 25 januari 2024; Opening; Mededelingen; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024; Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024; Stemmingen...

Plenaire verslagen

33e vergadering, woensdag 24 januari 2024

33e vergadering, woensdag 24 januari 2024; Opening; Mededelingen; Verkiezingen; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024; Het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie...

Plenaire verslagen

32e vergadering, dinsdag 23 januari 2024

32e vergadering, dinsdag 23 januari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

31e vergadering, donderdag 18 januari 2024

31e vergadering, donderdag 18 januari 2024; Opening; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Beëdiging van de heer Van Houwelingen (FVD); Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Begroting Algemene Zaken en begroting...

Plenaire verslagen

30e vergadering, woensdag 17 januari 2024

30e vergadering, woensdag 17 januari 2024; Opening; Mededelingen; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

29e vergadering, dinsdag 16 januari 2024

29e vergadering, dinsdag 16 januari 2024; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Jansen (FVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, donderdag 21 december 2023

28e vergadering, donderdag 21 december 2023; Opening; Mededelingen; Landbouw- en natuurbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en natuurbeleid; Terrorisme/extremisme; Programma Samen tegen Mensenhandel; Vreemdelingen- en asielbeleid; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

27e vergadering, woensdag 20 december 2023

27e vergadering, woensdag 20 december 2023; Opening; Wijziging van de Opiumwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Opiumwet; Klimaatnota 2023 en Klimaat- en Energieverkenning 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

26e vergadering, dinsdag 19 december 2023

26e vergadering, dinsdag 19 december 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van de waarnemend Griffier, de heer G.J.A. Hamilton; Beëdiging van de heer P. Oskam; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

25e vergadering, donderdag 14 december 2023

25e vergadering, donderdag 14 december 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad op 18 december 2023; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Stemmingen; Verkiezing...