Wijziging Wet basisregistratie personen afgerond

14 april 2022, wetsvoorstel - Een wetswijziging moet de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen verbeteren. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering).

Met haar wetsvoorstel maakt de staatssecretaris het mogelijk dat de overheid op grond van algoritmes kan nagaan of adressen in de Basisregistratie Personen (BRP) juist zijn. Het is belangrijk dat de BRP-gegevens kloppen, want op grond daarvan worden bijvoorbeeld stempassen verstuurd en kunnen mensen aanspraak maken op overheidsvoorzieningen.

Fraudebestrijding en discriminatie

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat persoonsgegevens worden opgewerkt tot profielen voor fraudebestrijding, op basis waarvan vervolgens wordt gediscrimineerd, betoogt Leijten (SP). Zij vreest dat dit opnieuw gaat gebeuren op basis van het wetsvoorstel van de staatssecretaris. We moeten volgens haar niet nog meer wettelijke mogelijkheden creƫren, maar eerder een stap terug zetten.

Dekker (D66) is positief over het wetsvoorstel, maar er moeten volgens haar wel goede waarborgen tegen discriminatie zijn. Daarom wil ze expliciet in de wet opnemen dat ongeoorloofd onderscheid op basis van de gegevens nationaliteit, geboorteplaats of alle afgeleiden daarvan niet mag.

Kwetsbaren

Het wetsvoorstel mag er niet toe leiden dat kwetsbare burgers van de regen in de drup raken, zegt Ceder (ChristenUnie), maar moet juist helpen om sociale problemen te signaleren, voorkomen en bestrijden. De staatssecretaris zou er volgens hem voor moeten zorgen dat alle gemeenten dit gaan doen. Rajkowski (VVD) denkt dat gemeenten de BRP bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor goede schuldhulpverlening.

Hoe zit het met mensen die dak- of thuisloos zijn? Bouchallikh (GroenLinks) wijst erop dat administratieve handelingen voor deze groep vaak ingewikkeld zijn. Ook voor dak- en thuislozen is het belangrijk dat zij goed staan ingeschreven, benadrukt staatssecretaris Van Huffelen. Maar extra administratieve lasten voor deze groep moeten zo veel mogelijk worden voorkomen.

De Kamer debatteerde eerder op 3 februari over de Wijziging van de Wet basisregistratie personen. Zij stemt op 19 april over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

Naar boven