Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

14 mei 2024, wetsvoorstel – De Kamer bespreekt een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) om nicotinezakjes te verbieden en andere nicotineproducten te reguleren.

De tabaksindustrie zit niet stil, zegt staatssecretaris Van Ooijen, en brengt continu nieuwe producten op de markt, bijvoorbeeld producten die geen tabak bevatten, maar wel nicotine. Een voorbeeld daarvan zijn nicotinezakjes, die je onder je bovenlip stopt. De Kamer heeft de staatssecretaris eerder al opgeroepen die zakjes te verbieden. Dat regelt hij met deze wet.

Nicotinezakjes

Van Ooijen wil de nicotinezakjes verbieden omdat ze sterk verslavend zijn. Daarnaast hebben ze een negatief effect op de ontwikkeling van de hersenen van jongeren en kunnen ze duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en een hoge bloeddruk veroorzaken.

Tielen (VVD) vindt het verbod op zakjes goed, maar vreest dat jongeren er toch wel aan kunnen komen, bijvoorbeeld online of in België. Zij denkt dat een verbod pas zin heeft als het in Europees verband gebeurt.

Eerdmans (JA21) vindt een totaalverbod wel ver gaan en verwacht dat de tabaksindustrie weer wat nieuws zal verzinnen om een verbod te omzeilen. Ook Crijns (PVV) heeft bedenkingen bij de effectiviteit van een totaalverbod. Hij wil liever inzetten op handhaving en voorlichting.

Het verbod mag van Krul (CDA) juist ruimer. Het CDA dient samen met NSC een voorstel in om het ook te laten gelden voor nicotinesticks, stoomsteentjes met nicotine voor waterpijpen, nicotinespray, waterpijppasta, tandenstokers met nicotine en handgels met nicotine. De staatssecretaris voorziet dat hij deze uitbreiding van het verbod niet zal kunnen handhaven.

Vapen

Ook vapen is schadelijk voor de luchtwegen, de hersenen en de organen door zware metalen die kunnen vrijkomen. Slagt (GroenLinks-PvdA) vindt het dan ook zeer verontrustend dat vapen zo populair is onder jongeren.

Laten we vapen door in ieder geval kinderen en jongeren stoppen, want het innemen van verslavende en giftige stoffen is niet normaal, zegt Jansen (NSC). Zij wil daarom een verbod op wegwerpvapes.

De Kamer stemt op 21 mei over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct