Wetsvoorstel (particulier) gebruik gewasbeschermingsmiddelen afgerond

29 juni 2022, wetsvoorstel - Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw beter reguleren en zo nodig verbieden. De Kamer debatteert over haar wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel regelt onder andere dat er een nieuwe wettelijke grondslag komt voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Dit is nodig omdat de rechter eerder heeft geoordeeld dat de bestaande grondslag onvoldoende was.

Staatssecretaris Heijnen legt uit dat het verbod belangrijk is om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Bij het aanpakken van grote problemen, zoals de Japanse duizendknoop, mogen als laatste remedie nog wel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Haverkort (VVD) steunt dat en wijst op de motie-Van den Anker/Ziengs waarin dit is gevraagd.

Landbouw

Het wetsvoorstel gaat over slechts 1% van het gebruik, constateert Vestering (PvdD). Als we de vervuiling door landbouwgif daadwerkelijk willen terugdringen, moet volgens haar ook het gebruik binnen de landbouw fors omlaag.

Bromet (GroenLinks), De Groot (D66) en Thijssen (PvdA) willen dat er beperkende maatregelen kunnen worden genomen in gebieden in de nabijheid van oppervlaktewater waar een risico op vervuiling door uitspoeling, verwaaiing of verdamping bestaat. Volgens hen is dat belangrijk om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Heijnen legt uit dat zij niet gaat over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw: dat valt onder minister Staghouwer (Landbouw). Het voorstel van Bromet, De Groot en Thijssen zou betekenen dat er ook extra beperkingen voor de landbouw gaan gelden. Geurts (CDA) waarschuwt dat dit het wetsvoorstel zwakker zou maken en kan leiden tot juridische procedures.

Laag risico

Bisschop (SGP) en Van der Plas (BBB) vinden dat er geen gebruiksbeperking zou moeten gelden voor gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico. Zo kan de ontwikkeling van laagrisicomiddelen worden gestimuleerd.

De staatssecretaris denkt dat er buiten de landbouw in het algemeen voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Het op grote schaal gebruiken van middelen met een laag risico kan volgens haar ook problemen met zich meebrengen.

Cocktails

Bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen wordt gekeken naar de schadelijkheid van afzonderlijke stoffen. Beckerman (SP) betoogt dat meer gekeken zou moeten worden naar cocktails van gewasbeschermingsmiddelen en vraagt om de toelating van mengsels standaard te laten onderzoeken. Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van minister Staghouwer, antwoordt Heijnen.

Lijmstrips

Grinwis (ChristenUnie) vraagt aandacht voor het gebruik van lijmstrips tegen de eikenprocessierups. Deze zijn volgens hem ineffectief en veroorzaken schadelijke neveneffecten. Hij wil daarom dat provincies niet langer de mogelijkheid hebben om een ontheffing te geven voor het gebruik van lijm als bestrijdingsmiddel.

Ook de staatssecretaris vindt het gebruik van lijmstrips ongewenst. Maar dit onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof).

De eerste termijn van de woordvoerders was op 1 juni. De Kamer stemt op 5 juli over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook

Naar boven