Vragen over buitenlandse financiering moskeeën

5 oktober 2017, debat - Heeft de overheid zicht op de financiering van salafistische organisaties en moskeeën in Nederland vanuit het buitenland? De Kamer debatteert met de ministers Asscher (Sociale Zaken) en Koenders (Buitenlandse Zaken).

Het is onwenselijk als salafistische organisaties en moskeeën die een podium bieden aan haatpredikers, de rechtsstaat ondermijnen en integratie tegenwerken, geld krijgen vanuit het buitenland. Veel woordvoerders maken zich zorgen om geldstromen uit de Golfstaten naar Nederland.

Transparantie

Moskeeën zouden meer inzicht moeten geven in hun financiën, vinden eigenlijk alle woordvoerders.

  • De Graaf (PVV): pak schimmige kantoortjes aan die onzichtbaar geld overmaken
  • Van Dijk (SP): moskeeën zouden volledige openheid moeten geven
  • Bouali (D66): transparantie is belangrijk om onverdraagzaamheid en ongewenste beïnvloeding te bestrijden

Ook Kuzu (DENK) vindt dat moskeeën open moeten zijn over hun financiën, maar dat zou eveneens moeten gelden voor kerken en synagogen.

Nederland werkt met andere Europese landen samen om meer zicht te krijgen op geldstromen. Het lukt volgens Koenders steeds beter om afspraken te maken met landen als Saudi-Arabië, Qatar en Koeweit.

Verbod

Moet er een wettelijk verbod komen op ongewenste financiering van moskeeën? Dit is volgens Van Dijk nodig om te voorkomen dat het salafisme steeds meer invloed krijgt. Keijzer (CDA) wil met een verbod antidemocratische organisaties aanpakken. Financiering vanuit landen die zelf geen godsdienstvrijheid kennen, zou volgens Tellegen (VVD) in ieder geval verboden moeten worden.

Asscher en Koenders begrijpen en steunen de wens om ongewenste financiering vanuit het buitenland te verbieden. Maar het is volgens hen lastig om "ongewenste financiering" goed af te bakenen en te definiëren, ook omdat ze geen inbreuk willen maken op de vrijheid van godsdienst.

Islam(ofobie)

Niet het salafisme maar de islam zelf is het probleem, betoogt De Graaf, die pleit voor sluiting van alle moskeeën. Keijzer is het daar niet mee eens: we moeten juist de mensen van goede wil betrekken bij de strijd tegen extremisme.

Kuzu hekelt islamofobie: het neerzetten van moslims en de islam als de vijand. De meeste moskeeën leveren volgens hem juist een positieve bijdrage aan de samenleving.

De Kamer sprak eerder onder andere op 12 september 2013 en 11 juni 2015 over de buitenlandse financiering van moskeeën. Zij stemt op 10 oktober over de ingediende moties .

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist