Op 6 december gingen de fracties met elkaar in debat over de door zeven partijen ingediende Klimaatwet. Daarna heeft ook 50PLUS zich bij de initiatiefnemers aangesloten. Doel van de Klimaatwet is het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen, om zo de opwarming van de aarde en de klimaatverandering te beperken.

Doelstellingen

Met deze wet bieden we zekerheid over het klimaatbeleid op de lange termijn, leggen de initiatiefnemers uit. Als einddoel wordt gesteld dat de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 met 95% is teruggedrongen, met als streefdoel een reductie van 49% in 2030.

De doelen van de wet zijn niet juridisch afdwingbaar, constateert Van Raan (PvdD). Zou dat niet meer duidelijkheid scheppen? De wet bindt de politiek, antwoorden de initiatiefnemers, en garandeert dus de inzet van de betrokken partijen.

Door het brede draagvlak voor de Klimaatwet zullen ook toekomstige kabinetten zich moeten inspannen om de doelen te halen, verwacht Sienot (D66). Futselaar (SP) is ervan overtuigd dat de grote vervuilers nu weten dat ze echt aan de slag moeten.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voegt daar als adviseur van de Kamer aan toe dat de overheid dankzij het kader van de Klimaatwet niet langer een "zwabberbeleid" kan voeren.

Keuzes en kosten

Stoffer (SGP) mist een concrete uitwerking van de doelen: welke maatregelen gaan er genomen worden, wat kosten die en wie betaalt ze? Die keuzes worden inderdaad niet gemaakt in deze wet, reageren de initiatiefnemers: dat moet gebeuren in het klimaatakkoord.

Baudet (FvD) noemt het ontbreken van maatregelen de achilleshiel van de Klimaatwet. Want daardoor weten mensen niet hoeveel ze uiteindelijk moeten gaan betalen, betoogt hij. Kops (PVV) vreest dat de kosten "gierend uit de klauwen" zullen lopen. De stijgende energierekening laat dat volgens hem al zien.

Als de Klimaatwet niet wordt aangenomen, zullen de kosten voor de samenleving hoger uitvallen en schoksgewijs neerslaan, meent Van der Lee (GroenLinks).

Eerlijke transitie

CO2-reductie is het hoofddoel van de Klimaatwet, maar voor de initiatiefnemers zijn kosteneffectiviteit en een eerlijke lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven ook belangrijke uitgangspunten. De transitie naar duurzame energie moet voor iedereen eerlijk uitpakken.

Moorlag (PvdA) hamert op het belang van transparantie over de inkomensgevolgen van de transitie. De initiatiefnemers rekenen erop dat die inzichtelijk gemaakt worden in de klimaatplannen die jaarlijks aan de Kamer zullen worden gepresenteerd.

De transitie biedt ook kansen, benadrukt Bruins (ChristenUnie). Zo hoopt hij dat Nederland koploper wordt in duurzame innovatie. Veldman (VVD) ziet kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om zulke innovatieve oplossingen ook te gaan exporteren.

De Kamer stemt op 20 december over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist