Kamer rondt begroting Koninkrijksrelaties af

19 oktober 2023, begroting - Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) reageert op de vragen en opmerkingen van de woordvoerders uit de eerste termijn van de behandeling van haar begroting.

We zijn één Koninkrijk, zegt Van Huffelen. Met naar haar overtuiging niet alleen een gedeeld verleden maar ook een gedeelde toekomst. Zij vraagt in dat verband aandacht voor de erkenning van de doorwerking van het slavernijverleden.

Herfinanciering leningen

Tijdens de coronapandemie heeft Nederland de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gesteund, ook met leningen. Nederland heeft de herfinanciering hiervan gekoppeld aan een oplossing voor pensioenverzekeraar ENNIA en het wettelijk regelen van financieel toezicht voor Aruba. Het heeft de staatssecretaris verbaasd dat de landen daarmee laat aan de slag zijn gegaan. Hierdoor zijn de rentepercentages voor Aruba en Curaçao hoger uitgevallen dan nodig was.

Het is "onbevredigend" hoe de herfinanciering van de covidleningen is verlopen, vindt Kamminga (VVD). Goed financieel toezicht en hervormingen zijn volgens haar cruciaal om de overheidsfinanciën van de landen op orde te krijgen.

Economie

De coronapandemie heeft laten zien dat de landen te afhankelijk zijn van het toerisme, zegt Wuite (D66). Zie pleit daarom voor hervormingen die leiden tot diversificatie van de economie. Het mag geen "rituele dans" worden, benadrukt ze, er moeten tastbare verbeteringen komen.

Het is aan de landen zelf om na te denken over de vraag hoe ze hun economie willen diversifiëren, zegt de staatssecretaris. Daar zijn ideeën over, maar die moeten nog concreet worden uitgewerkt.

Sociaal minimum

De commissie-Thodé heeft vastgesteld dat zo'n 11.000 van de 30.000 bewoners van de BES-eilanden in armoede leven. Daarom worden de uitkeringen en het minimumloon in Caribisch Nederland verhoogd, zegt de staatssecretaris.

Kijk niet alleen naar de uitkeringen, betoogt Van den Berg (CDA), maar ook naar het verlagen van de kosten én naar economische ontwikkeling. Armoede gaat bovendien niet alleen om inkomen, maar ook om wonen en de toegang tot zorg.

Klimaat

Wat gebeurt er om de BES-eilanden zich te laten aan passen aan klimaatverandering, vraagt Kröger (GroenLinks, ook namens PvdA). Aan de klimaattafels moet worden bezien wat nodig is, zegt Van Huffelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het vasthouden van water op het eiland en het beschermen tegen zeespiegelstijging.

Maak gebruik van de expertise van andere eilanden die met een soortgelijke problematiek te maken, suggereert Ceder (ChristenUnie). Er zijn contacten, verzekert de staatssecretaris, en er wordt kennis gedeeld.

De eerste termijn was op 18 oktober. De Kamer stemt op 24 oktober over de begroting en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: