Eerste termijn begroting Koninkrijksrelaties

18 oktober 2023, begroting - De Kamer bespreekt de begroting van Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Van Huffelen.

Bij de begrotingsbehandeling gaat het over de relatie met en de situatie op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) hebben de status van bijzondere gemeente. Curaçao, Aruba en Sint-Maarten (CAS-landen) zijn onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk.

CAS-landen

Het dekolonisatieproces is voltooid, zegt De Graaf (PVV). Nu de Caribische landen volwassen zijn, is het volgens hem tijd dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen en "het huis uit gaan".

De Caribische landen willen autonoom zijn en zelf invulling geven aan hervormingen, stelt Kamminga (VVD) vast. Maar daarvoor zijn een goedlopende economie, deugdelijk financieel beleid en ordentelijk toezicht noodzakelijk. Die kunnen ervoor zorgen dat investeringen daadwerkelijk ten goede komen aan de bewoners.

Hoe gaat de staatssecretaris om met de herfinanciering van de leningen die de landen zijn aangegaan tijdens de coronaperiode? Verschillende woordvoerders vragen zich dat af. Van den Berg (CDA) stelt vast dat de discussie met Curaçao over het oplossen van de financiële problemen bij pensioenverzekeraar ENNIA daarbij een obstakel vormt.

BES-eilanden

Ceder (ChristenUnie) is blij dat er meer geld beschikbaar lijkt te komen om armoede op de BES-eilanden te bestrijden. Het advies van de commissie-Thodé heeft geholpen om nu het welzijn van burgers van Bonaire, Statia en Saba voorop te plaatsen, zegt Wuite (D66).

Circa 11.000 van de 30.000 bewoners van Caribisch Nederland leven in armoede, stelt Kröger (GroenLinks, ook namens de PvdA) vast. De stapjes die het kabinet zet, zijn volgens haar goed maar nog onvoldoende. Kunnen de BES-eilanden een vaste zetel in de SER krijgen?

Het debat over de begroting gaat op 19 oktober verder met de reactie van staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) op de inbreng van de woordvoerders.

Zie ook: