Is de nieuwe Europese pensioenrichtlijn in strijd met het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU)? Volgens minister Koolmees niet, maar Van Rooijen (50PLUS) vermoedt van wel. De pensioenrichtlijn maakt namelijk onderscheid tussen grensoverschrijdende en binnenlandse collectieve waardeoverdracht. Dit is volgens hem waarschijnlijk in strijd met artikel 56 van het VWEU.

Vraag de Raad van State om te adviseren over strijdigheid van de richtlijn met het EU-recht, suggereert Van Rooijen (50PLUS). Maar volgens minister Koolmees is dat overbodig. De Raad van State heeft namelijk al advies uitgebracht over het wetsvoorstel waarmee de richtlijn wordt ingevoerd. Eventuele strijdigheid is dus al expliciet getoetst door het adviesorgaan.

De Kamer debatteerde eerder over het wetsvoorstel op 26 september en 11 oktober. Stemmingen over het wetsvoorstel en de moties zijn op 18 oktober.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist