Met de Europese pensioenrichtlijn beoogt de EU meer eenheid te krijgen in de pensioensystemen van de lidstaten. Zo wordt het toezicht verbeterd en kunnen pensioenfondsen voortaan verhuizen naar een ander land.

Pensioenbeleid moet een nationale aangelegenheid blijven, vindt De Jong (PVV). Hij roept de minister op om de Europese richtlijn niet te implementeren. Dat kan niet, zegt Koolmees, want dan zouden we het EU-verdragsrecht overtreden.

De EU moet niet te veel invloed op het Nederlandse pensioenstelsel krijgen, vindt Van der Linde (VVD). Hij is blij dat de Europese toezichthouder geen nieuwe bevoegdheden krijgt.

Van Weyenberg (D66) is positief over de nieuwe richtlijn. Volgens hem voegt die extra waarborgen toe, waardoor pensioenfondsen niet kunnen shoppen tussen toezichthouders in verschillende landen.

Om te bekijken of de wet onwenselijke effecten heeft, wil Omtzigt (CDA) een evaluatie na twee jaar. Zo'n evaluatie komt er in 2022, reageert Koolmees.

Verhuizing naar het buitenland

Volgens de EU-richtlijn mag een pensioenfonds naar het buitenland verhuizen als een meerderheid van de deelnemers en gepensioneerden hiermee instemt. In de Nederlandse wet is die meerderheid omschreven als: twee derde van de deelnemers en twee derde van de gepensioneerden. Van Rooijen (50PLUS) vreest dat de EU dat een te verre oprekking van het begrip meerderheid vindt, maar de minister is daar niet bang voor.

Het is onwenselijk als pensioenfondsen naar het buitenland gaan, betoogt Omtzigt (CDA). Hij is dan ook blij dat De Nederlandsche Bank een zogenaamde grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht kan tegenhouden met een noodprocedure.

Balkenendenorm

Van Kent (SP) noemt de "gigasalarissen" tot €600.000 per jaar in de pensioensector bizar. Hij wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat mensen in de pensioensector niet meer mogen verdienen dan de premier, de zogenoemde balkenendenorm. Koolmees is voor een terughoudend beloningsbeleid, maar de salarissen in de pensioensector zijn een zaak van werkgevers en werknemers.

De Kamer debatteerde eerder over het wetsvoorstel op 26 september. Stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 16 oktober.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist