Behandeling initiatief raadgevend referendum afgerond

5 oktober, initiatiefwetsvoorstel – Baudet (FVD) en Van Houwelingen (FVD) willen dat er een raadgevend referendum wordt ingevoerd, zoals dit in Zwitserland bestaat. Zij reageren op de inbreng van de woordvoerders uit de eerste termijn van de behandeling van hun initiatiefwetsvoorstel.

Ook wij eisen een referendum! Dit opinieartikel uit 2013 van Baudet en Van Houwelingen legde de basis voor het initiatiefwetsvoorstel dat ze nu verdedigen. Zij zijn ervan overtuigd dat veel van het beleid, bijvoorbeeld inzake de EU, het klimaat of de oorlog in Oekraïne, heel anders zou zijn als Nederlandse burgers het daadwerkelijk voor het zeggen zouden hebben.

Weeffouten

Verkiezingen gaan altijd over beloftes, zegt Baudet, en niet over beslissingen. Ook gaat het vaak over het vertrouwen in personen en niet over de inhoud. Verder gaan verkiezingen over tientallen onderwerpen tegelijk. Deze weeffouten in de democratie zorgen ervoor dat de wensen van de bevolking vaak niet doorwerken in het beleid. Referenda kunnen dit volgens hem corrigeren.

Zorgt de toenemende censuur en inperking van de vrijheid van meningsuiting er niet voor dat mensen ook bij een referendum onvoldoende informatie hebben om een goede keuze te maken? Van Meijeren (FVD) spreekt zijn zorgen hierover uit, die Baudet deelt. De initiatiefnemer ziet een totalitaire tendens. Daarom denkt zijn partij ook na over een anticensuurwet.

Wantrouwen

Zorgt een raadgevend referendum niet juist voor meer wantrouwen, als het parlement de uitkomst niet opvolgt? Onder anderen Sneller (D66) vraagt zich dat af, ook omdat er in het initiatiefwetsvoorstel nauwelijks een afbakening is van de onderwerpen die referendabel zijn.

Het parlement zou de uitkomst van een raadgevend referendum serieus moeten nemen, zegt Van Houwelingen, en de uitkomst gewoon moeten opvolgen als dat mogelijk is. Dat is niet verplicht, maar er komt wel druk op de volksvertegenwoordiging om dit te doen.

Raadgevend en/of correctief

Gaat het initiatiefwetsvoorstel voor een raadgevend referendum wel samen met dat voor een correctief referendum, waarvoor de SP een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend? Van Houwelingen ziet geen probleem: de twee vullen elkaar goed aan.

Het kabinet ontraadt om het initiatiefwetsvoorstel voor een raadgevend referendum aan te nemen, zegt minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) in zijn rol als adviseur van de Kamer. Het past volgens hem niet in het Nederlandse staatsbestel. Een correctief referendum sluit volgens hem veel beter aan op de Nederlandse representatieve democratie.

De eerste termijn van de Kamer was op 28 september. De stemming over het initiatiefwetsvoorstel is op 10 oktober.

Zie ook: