Initiatiefwetsvoorstel raadgevend referendum

28 september, initiatiefwetsvoorstel – Er moet in Nederland een raadgevend referendum komen, vergelijkbaar met zoals dit in Zwitserland bestaat, vinden Baudet (FVD) en Van Houwelingen (FVD). De Kamer bespreekt hun initiatiefwetsvoorstel.

Het referendum dat initiatiefnemers Baudet en Van Houwelingen voor ogen hebben, kan op nagenoeg elk onderwerp betrekking hebben. Binnen acht weken moeten minimaal 10.000 ondersteunende verklaringen worden verzameld. Het definitieve verzoek om een referendum te houden moet binnen achttien maanden worden ondersteund door 200.000 kiesgerechtigden. De uitslag geldt als een raadgevende uitspraak als een meerderheid zich afwijzend of instemmend uitspreekt over de gestelde vraag.

Democratie

Is Nederland wel een democratie? We hebben verkiezingen en een parlement, zegt Van Meijeren (FVD), maar in de praktijk blijft er weinig over van de wil van de bevolking. Dat komt volgens hem onder andere door het sluiten van compromissen, overdracht van bevoegdheden aan internationale organisatie als de EU en de VN en de invloed van organen als het World Economic Forum en de Bilderbergconferentie. De invoering van referenda kan dit corrigeren.

Ook Bosma (PVV) vindt dat de Nederlandse democratie steeds verder is uitgehold. Hij pleit voor meer directie democratie en referenda passen daar goed in. Simons (VVD) betwijfelt juist of het initiatiefwetsvoorstel positief uitpakt, ook omdat er geen opkomstdrempel is. Daardoor kan volgens hem een minderheid beslissen voor de meerderheid. Het voorgestelde referendum is weliswaar niet bindend, maar de initiatiefnemers verwachten wel dat parlement en regering de uitslag zo veel mogelijk opvolgen.

Raadgevend of corrigerend

Temmink (SP) is voorstander van referenda, omdat die volgens haar de democratie kunnen versterken. Maar ze geeft de voorkeur aan het bindend correctief referendum, waarvoor haar partijgenoot Leijten eerder een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend. Een raadgevend referendum leidt tot teleurstelling en frustratie, waarschuwt ze, omdat het parlement er niets mee hoeft te doen.

Ook Sneller (D66) ziet veel meer in het initiatiefwetsvoorstel van Leijten dan in dat van Baudet en Van Houwelingen. In dat laatste voorstel zit geen enkele beperking van waarover referenda mogen gaan. En dat leidt ertoe dat er vragen kunnen worden voorgelegd waar het parlement en de regering helemaal niet over gaan.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel wordt op een later moment voortgezet met de reactie van de indieners op de inbreng van de Kamer.

Zie ook: